POLISA PRIVATNOSTI

Kada koristite Klik Bus aplikaciju, povjeravate nam svoje informacije. Shvatamo da je to velika odgovornost i u potpunosti se trudimo da zaštitimo Vaše informacije i omogućimo Vam kontrolu nad njima.

Ova politika privatnosti ima za cilj da Vam objasni koje informacije prikupljamo, zašto ih prikupljamo i kako možete da ih ažurirate, da upravljate njima.

Ukoliko odlučite da koristite aplikaciju Klik Bus, onda pristajete na prikupljanje i upotrebu informacija u vezi sa ovom politikom. Lične informacije koje se prikupljaju, koriste se za pružanje i unapređenje usluge. Neće se koristiti ili dijeliti Vaši podaci sa bilo kim, osim kako je opisano u ovoj politici privatnosti.

Informacije se prikupljaju radi mogućnosti pružanja bolje, personalizovane usluge, putem aplikacije Moja Podgorica.

Da bi se omogućilo automatsko učitavanje QR koda sa Gradske kartice, aplikacija će zatražiti pristup kameri na mobilnom uređaju korisnika. Upotreba kamere će biti isključivo radi skeniranja QR koda, te se slike snimljene kamerom nigdje ne čuvaju.

Osim podataka koje pruža korisnik, aplikacija Klik Bus prikuplja informacije “DEVICE ID” od korisnika, odnosno jedistveni broj uređaja sa kojeg se pristupa aplikaciji. Ovaj podatak je značajan radi obezbjeđenja sigurnosti pri korišćenju modula Gradska kartica. Da bi otklonili mogućnost potencijalnih pokušaja zloupotreba, podatak o jedinstvenom broju uređaja će se koristiti isključivo u sigurnosne svrhe.

Aplikacija Klik Bus šalje upit korisnicima da dozvole slanje obavještenja (push notifikacija). Korsnici mogu da prihvate ili zabrane ovaj servis. Aplikacija koristi Firebase Messaging Service za slanje obavještenja, koji posjeduje svoju politiku privatnosti, a dostupna je na linku: https://firebase.google.com/support/privacy

Svi se skladište na serveru na kome se nalazi tzv. Backend, odnosno dio informacionog sistema kome korisnik direktno ne pristupa, a koji je odgovoran za čuvanje i manipulaciju podacima. Ovaj dio sistema je zaštićen posebnom šifrom administratora i dodatnim nivoima zaštite, koji štite od nedozvoljenih upada.